Dodane przez Pozdrowienie dnia Lipiec 25 2014 11:19:11


I M P E R I U M    R Z Y M S K I E
rządzi  do  dziś